Usługi

Projektowanie

Konstrukcje projektujemy w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie - RoofCon/ TrussCon- dostarczane i aktualizowane przez MiTek Industries Polska - uwzględniające wszelkie zmiany w Normach oraz Prawie Budowlanym. Te dwa zintegrowane programy pozwalają dokonać obliczeń w oparciu o większość norm krajów europejskich. Proces projektowania przebiega w kolejnych fazach, które przedstawiamy na przykładzie jednego ze zleceń.