COP i SCOP, czyli najważniejsze parametry pracy pomp ciepła

Pompy ciepła stają się standardem w nowoczesnym budownictwie. Również wielu inwestorów decyduje się na implementację tego rozwiązania w modernizowanych budynkach. Przemawia za tym prosty fakt: pompy ciepła pozwalają uzyskać od 3.5 do 5.5 kWh na każdą 1 kWh dostarczonej energii elektrycznej.

Czym są pompy ciepła?

W bezpośrednim otoczeniu każdego budynku dostępne są zgromadzone olbrzymie ilości energii. Ciepło wody, energia w gruncie czy powietrze o odpowiedniej temperaturze z łatwością mogą zostać wykorzystane do ogrzania domu. Istnieją również bardzo interesujące urządzenia, które mogą posłużyć do zasilenia klimakonwektorów, a to oznacza, że nie tylko możliwe jest ogrzewanie pomieszczeń, ale również ich klimatyzacja.

Jak działają pompy ciepła?

Pompy ciepła są dostępne w wielu różnych odmianach, jednak podstawowy schemat działania pozostaje niezmienny. Składają się one z dolnego i górnego źródła oraz pompy, która umożliwia przepływ energii pomiędzy dolnym i górnym źródłem. Rolę dolnego źródła może pełnić gleba, powietrze lub woda. Każde z rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony. O ile temperatura ziemi na głębokości kilku metrów jest praktycznie stała i niezależna od warunków pogodowych, to jednak wykonanie odpowiednich wykopów czy odwiertów jest trudne i drogie. Natomiast woda jako źródło energii nie zawsze jest łatwo dostępna na konkretnej działce, a nawet jeżeli w bezpośrednim otoczeniu budynku można wykorzystać energię zgromadzoną w rzece, jeziorze czy wodach podziemnych, to ze względu na jej zamulenie czy obecność żelaza i innych pierwiastków zastosowanie wody może powodować konieczność częstego czyszczenia zbiorników lub wymiany odpowiednich filtrów.

Pompy ciepła powietrze-woda

Dlatego dla wielu osób optymalnym wyborem są pompy ciepła powietrze-woda. Do ich działania wykorzystuje się powietrze pobrane z otoczenia, które następnie służy do ogrzania wody w instalacji grzewczej budynku. Powietrze jest dostępne w dużych ilościach niezależnie od położenia budynku czy wielkości, położenia i nasłonecznienia działki, a jego pobranie nie wymaga budowy specjalnych instalacji po stronie dolnego źródła.

Jak ocenić wydajność pomp ciepła?

By móc oszacować potencjalne oszczędności należy zwrócić uwagę na dwa parametry: COP i SCOP.

COP, czyli coefficient of performance to współczynnik określający stosunek energii uzyskanej z pompy do energii elektrycznej wykorzystanej do jej działania. Im jest wyższy tym tańsze uzyskane ciepło, a w nowoczesnych urządzeniach może on oscylować w zakresie nawet 3.5 – 5.5. Natomiast SCOP, czyli seasonal coefficient of performance pozwala określić całkowitą, średnią wydajność pompy podczas całego sezonu grzewczego. Innymi słowy jest to stosunek energii uzyskanej do zużytej energii elektrycznej podczas całego okresu użytkowania urządzenia w danym roku.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.

Post Author: admin