Światło w czasie awarii – jak długo powinno działać oświetlenie awaryjne?

Każdy z nas wie, że w wyniku awarii energii elektrycznej, oświetlenie awaryjne ma ogromne znaczenie. Ale ile czasu powinno działać oświetlenie awaryjne? Czy istnieją określone standardy, które muszą być spełnione? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w naszym artykule.

Jak dobrać optymalne rozwiązanie w przypadku oświetlenia awaryjnego?

Kiedy posiadamy obiekt, który wymaga zastosowania oświetlenia awaryjnego, zazwyczaj zastanawiamy się, jak dzielić oświetlenie w celu jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów. Lampy awaryjne pozostają niezbędnym elementem w systemie bezpieczeństwa, zapewniającym ochronę ludziom i mieniu w czasie nagłego zaniku zasilania. Istnieje kilka sposobów dzielenia takich systemów, w zależności od wielkości i specyfiki obiektu oraz od tego, jakie jest nasze główne zadanie.

Pierwszym sposobem jest podział na grupy. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w dużych obiektach lub w sytuacjach, w których wymagane jest wyodrębnienie określonych obszarów oświetlenia. Jest to również dobre rozwiązanie dla zastosowań oświetlenia awaryjnego, w których potrzebne jest wyodrębnienie najważniejszych stref, takich jak schody, wyjścia, korytarze itp. Drugim sposobem jest podział na sekcje. Jest to idealne rozwiązanie dla obiektów, które mają jednolite oświetlenie, i gdzie ważne jest, aby można było wyodrębnić poszczególne sekcje.

Kluczowy aspekt bezpieczeństwa: Ile powinno działać oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa w obiektach publicznych. Powinno ono być odpowiednio dostosowane do potrzeb i zapewniać bezpieczeństwo wszystkim w razie wystąpienia kryzysu. Ilość czasu, która powinna upłynąć od momentu wystąpienia awarii do uzyskania pełnego poziomu oświetlenia podczas ewakuacji, zależy od konstrukcji budynku i środowiska.

Długość czasu działania oświetlenia awaryjnego jest zazwyczaj wyznaczana przez przepisy lokalne. W większości przypadków minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego wynosi 90 minut, chyba że budynek spełnia wymagania dotyczące krytycznej infrastruktury, w którym wymagana jest dłuższa długość czasu pracy oświetlenia awaryjnego. W zależności od wymagań budynku, czas działania oświetlenia awaryjnego może wynosić od 90 minut do nawet 3 godzin. Odpowiedni czas działania oświetlenia awaryjnego jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom w razie wystąpienia awarii i umożliwić przeprowadzenie skutecznej ewakuacji.

Post Author: admin