Życie w Takt Holtera

Każdy, kto został zaopatrzony w holter EKG, wie, że jest to poważne wyzwanie. Jest on narzędziem medycznym, które monitoruje akcję serca przez dłuższy okres czasu, aby lekarz mógł monitorować i diagnozować problemy związane z akcją serca. Niezależnie od tego, jakie wyniki wykaże holter EKG, istnieje wiele rzeczy, których nie wolno robić, gdy ma się założony holter.

Monitorowanie Twojej Pracy Serca

Kiedy lekarz zleca holter, oznacza to, że jesteś na etapie monitorowania swojej pracy serca. Urządzenie to jest rodzajem monitora EKG, który używa elektrody do rejestrowania czasu trwania i częstotliwości akcji serca. Monitor holter jest noszony przez pacjenta przez 24 godziny lub dłużej, aby lekarze mogli dokładnie zbadać akcje serca. Jest to szczególnie ważne dla diagnozy i leczenia chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu serca lub arytmia.

Lekarze zlecający holter ciśnieniowy są przeszkoleni do oceny wyników tego monitora i wyciągania wniosków na temat stanu zdrowia serca pacjenta. Oprócz tego, że służy do monitorowania pracy serca, rejestrator może również ujawnić inne objawy, takie jak zmęczenie, bóle głowy lub zawroty głowy. Monitor może również pomóc lekarzom określić, czy dany pacjent jest w dobrym stanie zdrowia, czy też wymaga dalszego leczenia.

Eksploruj życie za pomocą holtera: Co powinieneś wiedzieć

Jeśli został Ci przepisany holter, jest to ważny krok w kierunku monitorowania Twojego zdrowia. Holter jest urządzeniem, które monitoruje Twoje serce przez 24 godziny lub dłużej. Zazwyczaj wymaga ono noszenia na szyi lub ramieniu specjalnego paska. Może ono pomóc lekarzom wykryć nieprawidłowości w rytmie serca lub innych problemach zdrowotnych.

Jednak jeśli masz założony holter, ważne jest, aby wiedzieć, jakie czynności należy unikać. Jakkolwiek zachęcamy do kontynuowania aktywności fizycznej, ważne jest, aby unikać ćwiczeń, które powodują silne wstrząsy lub uderzenia, takich jak jazda na rowerze, uprawianie sportu kontaktowego lub bieganie. Unikaj także środków przeczyszczających, jasnych świateł, gorących kąpieli i sauny, a także narażania się na promieniowanie rentgenowskie, które mogą ingerować w działanie holtera.

Post Author: admin