Najważniejsze cechy igieł pomiarowych

Kontrola i odczyt parametrów pracy układów elektronicznych lub obwodów elektrycznych jest możliwa dzięki sondom pomiarowym. Są one zakończone podłużnym elementem, wewnątrz którego osadzona jest igła pomiarowa. Igły pomiarowe wykonane ze stali lub miedzi berylowej są ważnym elementem urządzenia pomiarowego. Dowiedz się, gdzie najczęściej są stosowane.

Gdzie najczęściej są sondowane obwody elektroniczne?

Obwody występujące w urządzeniach, testowane są najczęściej w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Miejsca te pokryte są często złoceniem. Pomiaru dokonuje się także w tulejach łączących warstwy układu.

Kolejnym miejscem badania są często złącza kołkowe lub innego rodzaju tak zwane konektory. W zależności od rodzaju badanego obszaru należy dobrać igłę o odpowiedniej końcówce.

Jaki parametr igły wpływa na dokładność testu i pomiaru?

Ważną cechą igieł testowych, która wpływa na dokładność pomiaru, jest kształt ich głowicy. Zakończenia występują w trzech rodzajach, czyli walcowym płaskim lub półsferycznym. Głowice półsferyczne mogą szczególnie służyć testom prowadzonym na miejscu lutowania wyprowadzeń lub na nich samych. Ważną cechą końcówek o tym kształcie to nieinwazyjność i delikatność w czasie pomiaru lub testu.

Zapewniają bezpieczne badanie pól testowych, szczególnie tych, które są złocone. W ofercie handlowej znajdują się także igły o końcówce walca o stożkowym żłobieniu. Ten kształt umożliwia badanie nawet tych wyprowadzeń i złączy, które są odgięte lub umieszczone nieprecyzyjnie.

Najstarsze i najczęściej używane igły stożkowe

Igłę o końcówce w kształcie stożka, stosować można prawie we wszystkich rodzajach testów. Wymagają jednak przy tym bardzo dokładnego umiejscowienia. Nawet drobne odchylenia czy przesunięcia mogą dać błędne odczyty przy pomiarach.

Zakończenie igły stożkowej ścięte jest najczęściej pod kątem 60 lub 90 stopni. Najlepszą jednak dokładność i stabilność odczytów, zapewnią igły pomiarowe stożkowe ścięte pod kątem 30, a nawet 15 stopni. Nietypowym i szczególnym wariantem igły pomiarowej jest wersja ze ściętym na płasko wierzchołkiem. Ich ukształtowanie umożliwia tworzenie połączeń pomiędzy wieloma punktami testowymi. Zapewniają dużą powierzchnię styku, a jednocześnie niską rezystancję.

Igły pomiarowe dostępne są w ofercie Pascal s.c..

Post Author: admin